• Български
  • English
  • Russian (CIS)

58944

преведени страници към 08.12.2016

Нов отдел „Преводи на турски и гръцки”

На 23.08.2016 г. агенция „Олтранс” подписа договор с Министерство на социалната политика за изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.003-1384 „Създаване на устойчиви работни места за младежи в нов отдел за преводи на турски и гръцки език в „Олтранс” ООД”. Целта на проекта е създаването на 7 нови устойчиви работни места и сформиране на екип от млади специалисти чрез допълнително повишаване на знанията и уменията на новоназначените служители.

 

Малки, средни и големи предприятия

  • Езикови услуги от и на български език - превод на документи, редактиране на преводи, коректура на текстове, локализиране на рекламни материали, транскрибиране на звукови файлове, устни преводи.
  • Уеб решения - разработка на Интернет страници, превод на Интернет страници, копирайтинг на текстове.

Преводачи на свободна практика

  • myOP - Интернет портал за преводачи, редактори и коректори с помощни материали и много полезна информация;
  • Проекти за превод;
  • Инсталиране, настройване и обучение за работа с инструменти за превод.
 

Фирми с отдел за езикови преводи

Агенции за езикови преводи

„Олтранс“ ООД във Фейсбук