Подготовка на текстове

За да можете да преведете текст с програма за компютърно подпомаган превод (CAT tools), текстът трябва да бъде в текстови формат, проверен да няма разделени изречения на няколко параграфи, да бъде разпознат правилно, форматирането на текста да бъде направено така, че да генерира възможно най-малко работа при предпечатната обработка на текста след изваждането му от програмата.

Предпечатна обработка

След превод с програма за компютърно подпомаган превод (CAT tools), текстът трябва да бъде прегледан и форматирането му коригирано, за да може да съответства на изходното форматиране. Това се налага, защото в повечето случаи преводът е по-дълъг от изходния текст.

Езикови преводи

Превод на бизнес кореспонденция, фирмени документи, рекламни материали, инструкции за употреба, технически спецификации и др. текстове.

Редактиране на преводи

Проверка на превода от втори лингвист за правописни, пунктуационни, технически и др. вид грешки, което гарантира висококачествен продукт.

Коректура на текстове

Преглеждане на редактирани текстове с цел финализиране на превода.

Локализиране

Локализиране на рекламни материали, софтуер, програми, Интернет страници, уебсайтове.

Транскрибиране

Транскрибиране на текстове от звукови файлове в текстови файлове.

Копирайтинг

Копирайтинг на текстове за вашата Интернет страница или рекламна кампания, както и пресъздаване на вече готови такива с цел да ги направим привлекателни за читателя.

TOP