Формуляр за оферта

  Попълнете и получавате отговор до 30 минути в работно време!

  Вашето име (задължително)
  Имейл адрес (задължително)
  Фирма
  Телефон за връзка (задължително)
  Вид на услугата
  Професионален превод. Превод и редактиране от двама преводачи за отлично качество.Официален превод. Превод и редактиране от двама преводачи, подпис от заклет преводач на фирмена бланка и печат.Обикновен превод. Превод през един преводач за вътрешнофирмени нужди.
  Превод на уеб сайт
  За да получите оферта за превод на уеб сайт, използвайте формуляра за Професионален превод на уеб сайт с преглед в реална среда.
  Изходен език - целеви език
  Друга комбинация
  Срок за изпълнение
  Допълнителна информация за проекта
  Прикачете файл
  За повече от един файл, маркирайте ги наведнъж или ги поставете върху полето с провлачване.

  Съгласен/а съм с Общото споразумение


  За коректно попълване на Формуляра за оферта, моля, прочетете инструкциите по-долу.

  Файлови формати, които можете да прикачите:

  • Изображения и сканирани документи - .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf
  • Текстови документи - .txt, .rtf
  • Microsoft Office документи - .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx
  • OpenOffice и LibreOffice документи - .odt, .ods, .odp
  • Архивирани документи - .zip, .rar

  Изображения и сканирани документи
  Тъй като изображенията и сканираните документи (например .pdf, .jpeg, .jpg, .gif, .png) не могат да бъдат редактирани, те ще бъдат върнати като неформатирани .doc документи. Ако желаете възпроизвеждане на първоначалния формат, моля, обсъдете това с ръководителя на проекта ви.
  Ако е възможно, моля, прикачвайте оригинални файлове, които могат да се редактират, във формат като .doc, .xls, .indd и др.

  Проекти с друг файлов формат
  Ако вашият проект е в друг файлов формат, моля, архивирайте файла и прикачете архивирания файл.

  Проекти с повече от един файл
  Ако вашият проект се състои от повече от един файл, архивирайте файловете предварително в .zip или .rar архив и прикрепете архивирания файл.

  Файлове с размер над 8МВ
  Ако вашият файл е по-голям от 8Mb или искате да получите по-подробна информация относно вашия проект, моля, свържете се с нас.

  TOP