Формуляр за оферта

Онлайн магазин за поръчка на превод и легализация на шаблонни документи

Попълнете и получавате отговор до 30 минути в работно време!

Вид на услугата
Професионален превод. Превод и редактиране от двама преводачи с отлично качество.Официален превод. Превод и редактиране от двама заклети преводачи на фирмена бланка с подпис и печат.Обикновен превод. Превод през един преводач за вътрешнофирмени нужди.
Изходен език - целеви език
Друга комбинация
Срок за изпълнение
Допълнителна информация за проекта
Прикачете файл
Прикачете файл 2
Прикачете файл 3
или поставете текста за превод тук:
Вашето име (задължително)
Имейл адрес (задължително)
Фирма
Телефон за връзка (задължително)
Съгласен/а съм с Общото споразумение


За коректно попълване на Формуляра за оферта, моля, прочетете инструкциите по-долу.

Файлови формати, които можете да прикачите:

  • Изображения и сканирани документи – .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf
  • Текстови документи – .txt, .rtf
  • Microsoft Office документи – .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx
  • OpenOffice и LibreOffice документи – .odt, .ods, .odp
  • Архивирани документи – .zip, .rar

Изображения и сканирани документи
Тъй като изображенията и сканираните документи (например .pdf, .jpeg, .jpg, .gif, .png) не могат да бъдат редактирани, те ще бъдат върнати като неформатирани .doc документи. Ако желаете възпроизвеждане на първоначалния формат, моля, обсъдете това с ръководителя на проекта ви.
Ако е възможно, моля, прикачвайте оригинални файлове, които могат да се редактират, във формат като .doc, .xls, .indd и др.

Проекти с друг файлов формат
Ако вашият проект е в друг файлов формат, моля, архивирайте файла и прикачете архивирания файл.

Проекти с повече от един файл
Ако вашият проект се състои от повече от един файл, архивирайте файловете предварително в .zip или .rar архив и прикрепете архивирания файл.

Файлове с размер над 8МВ
Ако вашият файл е по-голям от 8Mb или искате да получите по-подробна информация относно вашия проект, моля, свържете се с нас.