Формуляр за оферта

[expand title=“Насоки за попълване“]

Файлови формати, които можете да прикачите:

  • Изображения и сканирани документи – .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf
  • Текстови документи – .txt, .rtf
  • Microsoft Office документи – .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx
  • OpenOffice и LibreOffice документи – .odt, .ods, .odp
  • Архивирани документи – .zip, .rar

Изображения и сканирани документи
Тъй като изображенията и сканираните документи (например .pdf, .jpeg, .jpg, .gif, .png) не могат да бъдат редактирани, те ще бъдат върнати като неформатирани .doc документи и за тази услуга ще бъде добавена 20% допълнителна такса.
Ако е възможно, моля, прикачвайте оригинални файлове, които могат да се редактират, във формат като .doc, .xls, .indd и др.

Проекти с друг файлов формат
Ако вашият проект е в друг файлов формат, моля, архивирайте файла и прикачете архивирания файл.

Проекти с повече от един файл
Ако вашият проект се състои от повече от един файл, архивирайте файловете предварително в един .zip или .rar архив и прикрепете архивирания файл.

Файлове с размер над 8МВ
Ако вашият файл е по-голям от 8Mb или искате да получите по-подробна информация относно вашия проект, моля, свържете се с нас.[/expand]

 

Моля, попълнете формуляра и ще получите оферта в рамките на 3 часа в работно време. За да Ви предоставим точна оферта, моля, попълнете всички полета и дайте максимално повече информация за проекта. За помощ, вижте насоките за попълване. Благодарим Ви!

Вид на услугата
Обикновен превод за вътрешни нужди. Фокусът е върху точното съдържание и по-малко върху терминологията. Превод през един преводач с отстъпка.Официален превод с подпис и печат. Превод и редактиране от двама заклети преводачи на фирмена бланка с подпис и печат.Професионален превод с отлично качество. Превод и редактиране от двама преводачи, специализирани в областта на текста.
Изходен език - целеви език

Друга комбинация
Срок за изпълнение
Допълнителна информация за проекта
Прикачете файл
Прикачете файл 2
Прикачете файл 3
или поставете текста за превод тук:
Вашето име (задължително)
Имейл адрес (задължително)
Фирма
Телефон за връзка (задължително)
Съгласен/а съм с Общото споразумение