ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Важно е да знаете!

Заверката от заклет преводач се изисква от всички държавни институции, за да може да бъде признат превод на документ.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД

Превод на официални документи

Преводът на лични документи се извършва от заклети преводачи, което позволява поставянето на заверка от заклет преводач на превода.

Официалният превод на лични документи се извършва винаги от двама лингвиста – преводач и редактор. Това гарантира липсата на грешки и е в съответствие с изискванията на международния стандарт за писмени преводи ISO 17100:2015.

Ако преводът е необходим за лична употреба, е възможно документът да се преведе само от един преводач без заверка от заклет преводач. Това наричаме обикновен превод, защото няма последваща проверка от втори лингвист (редактор) и преводът не се поставя на фирмена бланка.

Едни от най-често превежданите документи:

  • Документи за обучение в чужбина: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома за висше образование, препоръки, формуляри и указания за кандидатстване и други.
  • Документи за зелена карта за САЩ: удостоверение за раждане, удостоверение за семейно положение, свидетелство за съдимост, удостоверение за брак, диплома за средно образование, диплома за висше образование и други.
  • Документи за регистриране на деца, родени в чужбина, за българско гражданство и обратно: удостоверение за раждане, удостоверение за семейно положение и други.
  • Документи за брак: удостоверение за брак, удостоверение за семейно положение, пълномощно и други.
  • Документи за работа в чужбина: свидетелство за съдимост, трудова книжка, удостоверение за опит и др.
TOP