Заплащане на поръчка извън онлайн магазина

За заплащане на услуга, която не е поръчана през онлайн магазина.

  1. В полето “Въведете желаната сума на поръчката” въведете стойността, която трябва да платите. Например, ако трябва да платите 10,50 лв., въведете в полето стойността 10,50 (със запетая).
  2. Натиснете бутон “Поръчай”.
  3. На следващата страница въведете Вашите данни за контакт и фактура, ако желаете.
  4. Посочете в полето за коментар номера на проекта, по който извършвате плащането.

Описание

Заплащане на поръчка извън онлайн магазина

Чрез този продукт можете да заплатите услуга, която не е поръчана през онлайн магазина.

За заплащане на услуга, която не е поръчана през онлайн магазина.

За заплащане на услуга, която не е поръчана през онлайн магазина.

  1. В полето “Въведете желаната сума на поръчката” въведете стойността, която трябва да платите. Например, ако трябва да платите 10,50 лв., въведете в полето стойността 10,50 (със запетая).
  2. Натиснете бутон “Поръчай”.
  3. На следващата страница въведете Вашите данни за контакт и фактура, ако желаете.
  4. Посочете в полето за коментар номера на проекта, по който извършвате плащането.
TOP