След превод с програма за компютърно подпомаган превод (CAT инструменти) текстът се преглежда и форматира така, че да съответства на изходното форматиране.

  • Преглед на DOC файлове и сверяване с изходния PDF
  • Вмъкване на текстове от TAG файлове в QuarkXpress файлове (qxp) и преглед на форматирането
  • Вмъкване на текстове в InDesign файлове (indd) и преглед на форматирането
TOP