ЗАЩО ДА РАБОТИТЕ С „ОЛТРАНС“

Предварителна подготовка на текстовете

Концентрирате се само върху превода

Работа с иновативни инструменти

Качествен контрол

Плаващо работно време

Работа от вкъщи

Ставки по ваш избор

Заплащане на месец

Екип от Ръководители проекти

Дългогодишен опит

Разнообразни задачи

Изисквания и документи

Изисквания към кандидатите

Агенция „Олтранс“ е сертифицирана по стандарт за писмени преводи ISO 17100:2015. Стандартът налага минимални изисквания към лингвистите, за да се поддържа определено ниво на качеството.

  • официално висше образование по превод (призната диплома), или
  • равностойна квалификация, в която и да е друга област плюс най-малко две години документиран опит в областта на превода, или
  • средно образование и най-малко пет години документиран професионален опит в областта на превода.

Комплект документи

За да кандидатствайте, пригответе изброените по-долу документи. Изпратете ги заедно с вашата кандидатура.

  • автобиография на български език;
  • декларация за кандидатстване;
  • въпросник за лингвисти.

Кандидатствайте сега!

TOP