ЦЕНИ НА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ „ОЛТРАНС“

Ценоразписът е в сила от 06.03.2018 г.

Ценоразписът е съобразен с изискванията на европейския стандарт БДС EN ISO 17100:2015 „Преводачески услуги.
Изисквания относно предоставянето на услугата”, по който агенция „Олтранс” е сертифицирана от 03.01.2013 г.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

МНЕНИЯ НА НАШИ КЛИЕНТИ

„Добро обслужване. Добри срокове. Преводът свърши работа пред институциите в Германия.“

Христо Стоянов

„EES - Инженеринг“ ЕООД
„Отлично. С благодарност и респект.“

Лидия Георгиева

„Редовно използвам вашите услуги и съм доволен от услугата.“

Калоян Ризов

„Много добро! Бързо и качествено обслужване.“

Димана Ангелова Димитрова

Адвокат
TOP