ПРЕВОД НА УЕБСАЙТ

Агенция „Олтранс” помага на своите клиенти да достигнат
до нови световни пазари бързо и ефективно.

Без значение дали вашият уеб сайт е статичен или динамичен, ние имаме ресурсите да го преведем бързо и качествено. Ако искате уеб сайтът ви да бъде преведен на повече от един език, ние можем да вградим система за управление на съдържанието съвместно с компонент за многоезичност.

Важно!

Какво е превод на уебсайт?

Преводът на уебсайт е всъщност превод на неговото съдържание и той съществено се различава от превода на обикновени текстове. Правилно извършеният превод е от изключително значение за позиционирането на вашия уебсайт в Интернет пространството.

Според проучване на Националния статистически институт,
отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения“ за периода от 2008 г. до 24 октомври 2017 г.

са изнесени следните данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България:

 • румънци - 1 943 436
 • турци - 1 437 276
 • гръци - 1 297 966
 • немци - 1 263 205
 • македонци - 583 026
 • руснаци - 565 754
 • други - 4 505 504
 • Общо - 11 596 167

ИЗВЪРШВАМЕ ПРЕВОД НА УЕБ САЙТОВЕ

с гарантирано качество по стандарт БДС EN ISO 17100:2015
Превод на уебсайт

Превод в текстови файлове

Вие ни предоставяте текста от Интернет страницата си в стандартен текстов файл (DOC, TXT, RTF, XLS, CSV). Готовият превод се предава в същия файл. Файлът може да бъде преформатиран в таблица с две колонки като в лявата се постави изходният текст, а в дясната – целевият текст. Всеки абзац ще се намира в отделна клетка, а преводът му в съответната клетка отдясно. По този начин служителят, който ще въвежда текста в Интернет страницата, не е необходимо да има познания по съответния език. Можем да ви предложим като допълнителна услуга вграждане на готовите текстове и създаване на меню за избор на език.

Превод в уеб файлове

Вие ни предоставяте съдържанието в HTML, PHP, INI файлове. По този начин ние превеждаме директно в тях, като запазваме HTML таговете. Връщаме файловете без промяна в името и структурата.Можем да ви предложим като допълнителна услуга вграждане на готовите файлове и създаване на меню за избор на език.

Превод в онлайн интерфейс

Вие ни предоставяте достъп до съдържанието на уеб сайта ви в CMS (Joomla!, WordPress, др.). Предоставяте ни адрес и данни за вход, където преводачите обработват текста. По време на работа HTML таговете се запазват, а обработеният текст се копира във външен текстови файл с цел изчисляване на обема за превод.

Превод на статични уеб сайтове

 • превод на .htm, .html, .xml, .xhtml файлове
 • вграждане на преведените файлове
 • създаване на меню за избор на език
 • преработка в динамичен уеб сайт с компонент за многоезичност - безплатно инсталиране на професионалното решение WPML

Превод на динамични уеб сайтове

 • превод на .htm, .html, .xml, .xhtml файлове
 • превод на .php, .asp, .ini файлове
 • превод на база данни чрез .csv файлове
 • превод в онлайн интерфейс на CMS
 • добавяне на компонент за многоезичност - безплатно инсталиране на професионалното решение WPML за WordPress
!

Защо преводът на Интернет страници е по-различен от превода на обикновени текстове?

Преводът на Интернет страници съществено се различава от превода на обикновени текстове. Интернет пространството е единственото място, където вашата Интернет страница ще бъде достъпна за потребителите. Тук Интернет търсачките и директориите са най-ефективните начини за привличане на посетители. Ако вашата Интернет страница достигне челно класиране в резултатите при търсене, вие ще получите значително нарастване на посещенията.
За да стане това обаче, е необходимо да се преведе всичко необходимо, за да може вашата Интернет страница да бъде правилно индексирана от роботите на Интернет търсачките.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД
Ние превеждаме:

 • Заглавията на страниците

 • Скрития текст в META тагове

 • Текста в Alt тагове

 • Менюто

 • URL адресите

 • Основения текст

 • Съобщенията от темата

ПРЕВОД НА СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието на един уеб сайт се състои освен от видимия текст и от такъв, който се вижда при определени условия. Видимото съдържание е това, което виждате на вашия монитор без движение по страницата. Това е заглавието на страницата, основният текст на страницата, навигацията. Някои от елементите обаче изискват текст, който се вижда при позициониране на курсора върху тях, например - картинки, връзки, банери. А има текст, който се вижда само от претърсващите роботи на Интернет търсачките. Това са мета таговете - заглавие, описание, ключови думи.

Цялото това съдържание обаче се вижда винаги от претърсващите роботи, които обхождат страницата ви, за да я индексират. Текстът, който роботите са запаметили, се използва след това за класиране на вашата страница в резултатите от търсене в Интернет търсачките.

Интернет пространството е единственото място, където вашата Интернет страница ще бъде достъпна за потребителите. Тук Интернет търсачките и директориите са най-ефективните начини за привличане на посетители. Ако вие знаете кои думи се използват при търсене от вашата целева аудиторията, то с помощта на Интернет търсачките вие успешно ще можете да я привлечете.

Ключовите думи са основата на всяка рекламна стратегия и оптимизиране на страницата. Основният текст на страницата, заглавието и описанието й трябва да съдържат правилните ключови думи, а кратките словосъчетания във връзките трябва да се превеждат не буквално, а с кратки словосъчетания, които предават точно и ясно смисъла, или да се използват готови такива, които вече са се наложили в пространството, че предават дадено значение.

НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА УЕБ САЙТОВЕТЕ

Ние знаем, че държите на престижа и желаете да бъдете представени на външия пазар по най-добрия начин!

Какво е уеб сайт?

Уеб сайтът или Интернет страницата е документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. Обикновено уеб сайтът включва текст, изображения (картинки, илюстрации, фотографии) и стилове във формат на файла от типа CCS, но може също да включва анимация, мултимедийно съдържание или скриптове, написани на JavaScript и др. Уеб сайтовете могат да бъдат:
• Статични - Интернет страници, чието съдържание се определя предварително и се съхранява в този вид на уебсървъра.
• Динамични - Интернет страници, чието съдържание се създава в зависимост от характеристиките, предоставени от потребителя и в зависимост от данните, съхранявани в базата данни на сайта.
Нашите специалисти могат да изготвят превод и на двата вида уеб сайтове.

Какво представляват Интернет търсачките и как работят?

Интернет търсачките се категоризират в следните групи:
• Интернет търсачки – представляват компютърни програми - роботи, които преглеждат страниците в Интернет пространството и събират информация от тях в огромни бази данни. Запомнете, че най-важното нещо, което роботът събира от всеки уеб сайт, е текст.
• Директории – това са редактирани от хора йерархични структури с връзки към различни уеб сайтове, подредени по категории.
• Платени търсачки – собствениците на уеб сайтове наддават като на търг за определена позиция в резултатите от търсене и заплащат за всяко посещение съответната цена.
Най-голямата Интернет търсачка е Google. Технологията на Google за класиране на уеб сайтове е обяснена на страниците Page Rank Information и Google Search technology.

Какво е ключова дума?

Под ключова дума се разбира дума или фраза, която може да бъде използвана от потребител, който търси нещо чрез Интернет търсачките. Напоследък почти никой не търси само с една дума, а се използват словосъчетания. Ключовите думи са основата на всяка рекламна стратегия и оптимизиране на уеб сайта. Ако вие знаете кои думи се използват при търсене от аудиторията, която вие целите за ваш потребител, то с помощта на Интернет търсачките успешно ще можете да я привлечете.

Какво е заглавие на уебсайт?

Заглавието на уеб сайта представлява името на страницата и се появява в горната лента на Интернет браузъра. Заглавието е най-важната част от информацията на страницата, когато става въпрос за добро класиране в резултатите на Интернет търсачките. Думите, които използвате в заглавието, имат много по-голяма стойност от всичко останало на вашата страница. Поради изискванията на повечето Интернет търсачки дължината на заглавието не трябва да е повече от 50 до 60 символа.

Какво е описание на уеб сайт?

Описанието на уеб сайта се използва да опише накратко какво има на уеб сайта и за какво служи той. То не се вижда от посетителите, а само от роботите на Интернет търсачките. Описанието се поставя в така наречените МЕТА-тагове. В тези МЕТА-тагове се поставя и наборът от ключови думи. Целта на МЕТА-таговете е да помогнат на Интернет търсачката по-добре да разбере и представи вашия уеб сайт в резултатите от търсенето. Поради тази причина, ние горещо препоръчваме да попълвате МЕТА-таговете на всяка една вътрешна страница от вашия уеб сайт.

Защо са ми необходими заглавие, описание и набор от ключови думи?

Интернет търсачките и директориите са най-ефективните начини за привличане на посетители на вашия уеб сайт. Използването на ключови думи гарантира по-добро класиране в Интернет търсачките. А по-добро класиране води до значително нарастване на посещенията. Едно от условията вашият уеб сайт да се появява измежду първите 10 резултата при търсене по определена ключова дума от потребител, е тази ключова дума да се съдържа във вашата страница. Често в класирането, уеб сайтовете с ключови думи в заглавието и описанието, се приемат за по-значими от останалите.

Защо изборът на ключови думи е много важен?

Защото:
• ако не знаете вашите ключовите думи, вие няма да можете да оптимизирате правилно вашия уеб сайт;
• ако не знаете вашите ключовите думи, вие няма да знаете какви думи да използвате в текстовите връзки към вашия уеб сайт;
• ако не знаете вашите ключовите думи, вие няма да знаете на кои ключови думи да наддавате в платените търсачки.

В какво се състои преводът на уеб сайт и колко струва?

Можете да изберете да преведете вашия уеб сайт като стандартен текст или да се придържате към цялостния процес:

• Подготовка на текста
• Експортиране на текста от уеб сайта
• Изчисляване на текста
• Добавяне на многоезична функционалност
• Превод и редактиране на текста
• Наливане на текста обратно в уеб сайта
• Преглед и тестване на уеб сайта

Свържете се с нас, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вас начин.

ХАРЕСАЙТЕ
СТРАНИЦАТА НИ!

ОНЛАЙН
МАГАЗИН

оценете ни в
Google Business

TOP