ПРЕВОД НА УЕБ САЙТ

Агенция „Олтранс” помага на своите клиенти да достигнат
до нови световни пазари бързо и ефективно.

Без значение дали вашият уеб сайт е статичен или динамичен, ние имаме ресурсите да го преведем качествено. За да може чуждоезиковата версия на вашия уеб сайт да бъде напълно функционална, ние ще преведем всичките 7 елемента на Интернет страницата.

Важно!

Какво е превод на уеб сайт?

Преводът на уеб сайт е всъщност превод на неговото съдържание и той съществено се различава от превода на обикновени текстове. Правилно извършеният превод е от изключително значение за позиционирането на вашия уеб сайт в Интернет пространството.

Защо преводът на уеб сайтове е различен

от превода на обикновен текст или документ

7-ТЕ ЕЛЕМЕНТА ЗА ПРЕВОД

За да ви предоставим точна оферта и вие да знаете предварително колко ще струва преводът на вашия уеб сайт, първата стъпка е да експортираме вашия уеб сайт в HTML файлове. Така ние ще сме сигурни, че при анализа на текста ще обхванем всичките 7 елемента за превод.

След това анализираме тези HTML файлове. Използваме преводачески софтуер, който отделя текста за превод от HTML кода. Така можем да изчислим с точност обема на текста за превод.

Самият превод се извършва в преводачески софтуер, за да може да гарантираме, че преводачът няма да изтрие или промени кода и по този начин да счупи страницата.

След преводача втори лингвист редактира превода, за да гарантираме, че в превода няма да има смислови грешки. Това са и основните указанията на международния стандарт за писмени преводи ISO 17100:2015, които ние в агенция „Олтранс“ следваме стриктно.

След приключване на превода експортираме текста в текстови файл с две колонки. Така техническото лице по поддръжка на вашия уеб сайт ще може по-лесно да нанесе преведения текст, дори и да няма никакви познания по целевия език.

Последна стъпка от превода на вашия уеб сайт е да прегледаме превода в реална среда. Тук освен за технически грешки и за доброто визуализиране на текста, преглеждащият проверява превода и за четивност.

ПЛЮСОВЕ НА МЕТОДА ЗА ПРЕВОД НА „ОЛТРАНС“

HTML елементи в текста

Лингвистите ни знаят значението на HTML таговете и променливите в текста и ги използват правилно в превода.

Работа с XLS или CSV файлове

Експортирате текста и ни го изпращате за превод. След това импортирате превода.

Методът на „Олтранс“

за превод на уеб сайтове

СТЪПКИ НА ПРЕВОДА НА УЕБ САЙТОВЕ

За да ви предоставим точна оферта и вие да знаете предварително колко ще струва преводът на вашия уеб сайт, първата стъпка е да експортираме вашия уеб сайт в HTML файлове. Така ние ще сме сигурни, че при анализа на текста ще обхванем всичките 7 елемента за превод.

След това анализираме тези HTML файлове. Използваме преводачески софтуер, който отделя текста за превод от HTML кода. Така можем да изчислим с точност обема на текста за превод.

Самият превод се извършва в преводачески софтуер, за да може да гарантираме, че преводачът няма да изтрие или промени кода и по този начин да счупи страницата.

След преводача втори лингвист редактира превода, за да гарантираме, че в превода няма да има смислови грешки. Това са и основните указанията на международния стандарт за писмени преводи ISO 17100:2015, които ние в агенция „Олтранс“ следваме стриктно.

След приключване на превода експортираме текста в текстови файл с две колонки. Така техническото лице по поддръжка на вашия уеб сайт ще може по-лесно да нанесе преведения текст, дори и да няма никакви познания по целевия език.

Последна стъпка от превода на вашия уеб сайт е да прегледаме превода в реална среда. Тук освен за технически грешки и за доброто визуализиране на текста, преглеждащият проверява превода и за четивност.

НАЧИНИ НА ПРЕВОД НА УЕБ САЙТ

Превод в текстови файлове

 • Експортиране на уеб сайта в HTML файлове.
 • Анализиране на целия текст за превод - видим и скрит.
 • Превод и редактиране от двама лингвисти.
 • Предоставяне на превода в две колонки за лесно нанасяне.
 • Преглед на превода след качване в уеб сайта.

Превод в експортирани файлове

 • Превод директно в XLIFF, CSV, XLS, XML файлове.
 • Запазване на HTML форматирането и променливите.
 • Превод и редактиране от двама лингвисти.
 • Запазване структурата на файла.
 • Преглед на превода след качване в уеб сайта.

Превод в онлайн интерфейс

 • Работа с WordPress, Magento и други CMS (СУС).
 • Запазване на HTML форматирането.
 • Превод и редактиране от двама лингвисти.
 • Преглед на текста след качване в уеб сайта.

Case Study - Превод на уеб сайт на производител на хранителни продукти

 • Цялостен процес

  Клиент - „Унимакс България“ ЕООД, производител на хранителни продукти. Получихме експортирани HTML файлове на страниците от уеб сайта им. Изчислихме обема на текста за превод. Извършихме професионален превод на текста от български на английски и румънски език директно в HTML файловете с помощта на преводачески софтуер. Качихме HTML файловете на сървъра на клиента и проверихме всички връзки.
„Използвахме услугите на „Олтранс” ООД за превод на уеб сайт… Доволни сме от лесната и бърза комуникация. Бихме използвали отново агенция „Олтранс“ ООД.“

Екатерина Чолакова

Управител
„Унимакс България“ ЕООД

ПАКЕТИ ЗА ПРЕВОД НА УЕБ САЙТ В ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ

COVID-19

Заедно срещу кризата да направим стъпка към нови хоризонти

Агенция „Олтранс“ предлага антикризисни мерки за преодоляване на финансовата криза вследствие на противоепидемичните мерки за справяне с вируса COVID-19. Ние подаваме ръка на българския бизнес в този труден момент, така както на нас ни подават ръка нашите партньори. Вижте пълните условия тук.

Отстъпка в помощ на българския бизнес

40% отстъпка за превод на уеб сайт в текстови файлове на английски език

 • ПАКЕТ INFO
 • 339лв.
  203,40
  лв.

  на език1
 • Информативен уеб сайт,
  тип „визитка“
 • Обем до 2500 думи текст
 • Експортиране на текста
  в HTML файлове
  (на стойност 24 лв.)
 • Анализиране на целия текст за превод:
  видим и скрит
  (безплатно)
 • Услуга „Професионален превод“
  превод и редакиране от двама лингвиста
  (на стойност 240 лв.)
 • Предоставяне на превода в две колонки
  за лесно нанасяне
  (безплатно)
 • Преглеждане на превода за четимост
  след качване в уеб сайта
  (на стойност 75 лв.)
 • Еднократно плащане
 • ПАКЕТ SHOP
 • 1332лв.
  799,20
  лв.

  на език1
 • Разширен уеб сайт с магазин:
  продукти, описание, блог, условия
 • Обем до 10 000 думи текст
 • Експортиране на текста
  в HTML файлове
  (на стойност 72 лв.)
 • Анализиране на целия текст за превод:
  видим и скрит
  (безплатно)
 • Услуга „Професионален превод“
  превод и редакиране от двама лингвиста
  (на стойност 960 лв.)
 • Предоставяне на превода в две колонки
  за лесно нанасяне
  (безплатно)
 • Преглеждане на превода за четимост
  след качване в уеб сайта
  (на стойност 300 лв.)
 • Еднократно плащане

Допълнителна информация

1Посочените цени са за превод на английски език. За цена за превод на гръцки, немски, испански, италиански, румънски, руски или френски език, разгледайте пакетите в онлайн магазина. За други езици, изпратете запитване.

Отстъпка в помощ на българския бизнес

20% отстъпка за превод на уеб сайт в текстови файлове на гръцки, немски, испански, италиански, румънски, руски, турски или френски език

 • ПАКЕТ INFO
 • 339лв.
  271,20
  лв.

  на език2
 • Информативен уеб сайт,
  тип „визитка“
 • Обем до 2500 думи текст
 • Експортиране на текста
  в HTML файлове
  (на стойност 24 лв.)
 • Анализиране на целия текст за превод:
  видим и скрит
  (безплатно)
 • Услуга „Професионален превод“
  превод и редактиране от двама лингвиста
  (на стойност 240/348 лв.)
 • Предоставяне на превода в две колонки
  за лесно нанасяне
  (безплатно)
 • Преглеждане на превода за четимост
  след качване в уеб сайта
  (на стойност 75/90 лв.)
 • Еднократно плащане
 • ПАКЕТ SHOP
 • 1332лв.
  1065,60
  лв.

  на език2
 • Разширен уеб сайт с магазин:
  продукти, описание, блог, условия
 • Обем до 10 000 думи текст
 • Експортиране на текста
  в HTML файлове
  (на стойност 72 лв.)
 • Анализиране на целия текст за превод:
  видим и скрит
  (безплатно)
 • Услуга „Професионален превод“
  превод и редактиране от двама лингвиста
  (на стойност 960/1392 лв.)
 • Предоставяне на превода в две колонки
  за лесно нанасяне
  (безплатно)
 • Преглеждане на превода за четимост
  след качване в уеб сайта
  (на стойност 300/360 лв.)
 • Еднократно плащане

Допълнителна информация

2Посочените цени на пакетите са за превод на езици от I-ва група. За цените за II-ра А група езици вижте пакета в онлайн магазина. I-ва група: английски, немски, испански, италиански, руски и френски език.  II-ра А група: гръцки, румънски и турски език. За други езици, изпратете запитване.

Превод на уеб сайт с WordPress

 • Работа с WPML.
 • Експортиране в XLIF файлове.
 • Поддръжка на страници, изградени със строител на страници (page builder).
 • Настройване на страниците.
 • Преглед на текста след качване в уеб сайта.

!

Защо преводът на Интернет страници е по-различен от превода на обикновени текстове?

Преводът на Интернет страници съществено се различава от превода на обикновени текстове. Интернет пространството е единственото място, където вашата Интернет страница ще бъде достъпна за потребителите. Тук Интернет търсачките и директориите са най-ефективните начини за привличане на посетители. Ако вашата Интернет страница достигне челно класиране в резултатите при търсене, вие ще получите значително нарастване на посещенията.
За да стане това обаче, е необходимо да се преведе всичко необходимо, за да може вашата Интернет страница да бъде правилно индексирана от роботите на Интернет търсачките.

7-ТЕ ЕЛЕМЕНТА ЗА ПРЕВОД
във всяка една Интернет страница:

 • Заглавие на страницата

 • Описание в META таговете

 • Текст в елементите Alt и Title

 • Връзки в менюто

 • URL адрес на страницата

 • Основен текст с форматиране

 • Съобщения и подсказки

Според проучване на Националния статистически институт,
отдел „Статистика на туризма и бизнес наблюдения“ за 2019 г.

са изнесени следните данни за посещения на чужденци в България:

 • румънци - 2 161 004
 • турци - 1 628 231
 • гърци - 1 277 610
 • немци - 948 492
 • македонци - 605 348
 • руснаци - 460 770
 • други - 5 470 697
 • Общо - 12 552 152

ПРЕВОД НА СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието на един уеб сайт се състои освен от видимия текст и от такъв, който се вижда при определени условия. Видимото съдържание е това, което виждате на вашия монитор без движение по страницата. Това е заглавието на страницата, основният текст на страницата, навигацията. Някои от елементите обаче изискват текст, който се вижда при позициониране на курсора върху тях, например - картинки, връзки, банери. А има текст, който се вижда само от претърсващите роботи на Интернет търсачките. Това са мета таговете - заглавие, описание, ключови думи.

Цялото това съдържание обаче се вижда винаги от претърсващите роботи, които обхождат страницата ви, за да я индексират. Текстът, който роботите са запаметили, се използва след това за класиране на вашата страница в резултатите от търсене в Интернет търсачките.

Интернет пространството е единственото място, където вашата Интернет страница ще бъде достъпна за потребителите. Тук Интернет търсачките и директориите са най-ефективните начини за привличане на посетители. Ако вие знаете кои думи се използват при търсене от вашата целева аудиторията, то с помощта на Интернет търсачките вие успешно ще можете да я привлечете.

Ключовите думи са основата на всяка рекламна стратегия и оптимизиране на страницата. Основният текст на страницата, заглавието и описанието й трябва да съдържат правилните ключови думи, а кратките словосъчетания във връзките трябва да се превеждат не буквално, а с кратки словосъчетания, които предават точно и ясно смисъла, или да се използват готови такива, които вече са се наложили в пространството, че предават дадено значение.

НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА УЕБ САЙТОВЕТЕ

Ние знаем, че държите на престижа и желаете да бъдете представени на външия пазар по най-добрия начин!

Какво е уеб сайт?

Уеб сайтът или Интернет страницата е документ или информационен ресурс, който е подходящ за World Wide Web. Обикновено уеб сайтът включва текст, изображения (картинки, илюстрации, фотографии) и стилове във формат на файла от типа CCS, но може също да включва анимация, мултимедийно съдържание или скриптове, написани на JavaScript и др. Уеб сайтовете могат да бъдат:
• Статични - Интернет страници, чието съдържание се определя предварително и се съхранява в този вид на уебсървъра.
• Динамични - Интернет страници, чието съдържание се създава в зависимост от характеристиките, предоставени от потребителя и в зависимост от данните, съхранявани в базата данни на сайта.
Нашите специалисти могат да изготвят превод и на двата вида уеб сайтове.

Какво представляват Интернет търсачките и как работят?

Интернет търсачките се категоризират в следните групи:
• Интернет търсачки – представляват компютърни програми - роботи, които преглеждат страниците в Интернет пространството и събират информация от тях в огромни бази данни. Запомнете, че най-важното нещо, което роботът събира от всеки уеб сайт, е текст.
• Директории – това са редактирани от хора йерархични структури с връзки към различни уеб сайтове, подредени по категории.
• Платени търсачки – собствениците на уеб сайтове наддават като на търг за определена позиция в резултатите от търсене и заплащат за всяко посещение съответната цена.
Най-голямата Интернет търсачка е Google. Технологията на Google за класиране на уеб сайтове е обяснена на страниците Page Rank Information и Google Search technology.

Какво е ключова дума?

Под ключова дума се разбира дума или фраза, която може да бъде използвана от потребител, който търси нещо чрез Интернет търсачките. Напоследък почти никой не търси само с една дума, а се използват словосъчетания. Ключовите думи са основата на всяка рекламна стратегия и оптимизиране на уеб сайта. Ако вие знаете кои думи се използват при търсене от аудиторията, която вие целите за ваш потребител, то с помощта на Интернет търсачките успешно ще можете да я привлечете.

Какво е заглавие на уеб сайт?

Заглавието на уеб сайта представлява името на страницата и се появява в горната лента на Интернет браузъра. Заглавието е най-важната част от информацията на страницата, когато става въпрос за добро класиране в резултатите на Интернет търсачките. Думите, които използвате в заглавието, имат много по-голяма стойност от всичко останало на вашата страница. Поради изискванията на повечето Интернет търсачки дължината на заглавието не трябва да е повече от 50 до 60 символа.

Какво е описание на уеб сайт?

Описанието на уеб сайта се използва да опише накратко какво има на уеб сайта и за какво служи той. То не се вижда от посетителите, а само от роботите на Интернет търсачките. Описанието се поставя в така наречените МЕТА-тагове. В тези МЕТА-тагове се поставя и наборът от ключови думи. Целта на МЕТА-таговете е да помогнат на Интернет търсачката по-добре да разбере и представи вашия уеб сайт в резултатите от търсенето. Поради тази причина, ние горещо препоръчваме да попълвате МЕТА-таговете на всяка една вътрешна страница от вашия уеб сайт.

Защо са ми необходими заглавие, описание и набор от ключови думи?

Интернет търсачките и директориите са най-ефективните начини за привличане на посетители на вашия уеб сайт. Използването на ключови думи гарантира по-добро класиране в Интернет търсачките. А по-добро класиране води до значително нарастване на посещенията. Едно от условията вашият уеб сайт да се появява измежду първите 10 резултата при търсене по определена ключова дума от потребител, е тази ключова дума да се съдържа във вашата страница. Често в класирането, уеб сайтовете с ключови думи в заглавието и описанието, се приемат за по-значими от останалите.

Защо изборът на ключови думи е много важен?

Защото:
• ако не знаете вашите ключовите думи, вие няма да можете да оптимизирате правилно вашия уеб сайт;
• ако не знаете вашите ключовите думи, вие няма да знаете какви думи да използвате в текстовите връзки към вашия уеб сайт;
• ако не знаете вашите ключовите думи, вие няма да знаете на кои ключови думи да наддавате в платените търсачки.

В какво се състои преводът на уеб сайт и колко струва?

Можете да изберете да преведете вашия уеб сайт като стандартен текст или да се придържате към цялостния процес:

• Подготовка на текста
• Експортиране на текста от уеб сайта
• Изчисляване на текста
• Добавяне на многоезична функционалност
• Превод и редактиране на текста
• Наливане на текста обратно в уеб сайта
• Преглед и тестване на уеб сайта

Свържете се с нас, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вас начин.

ХАРЕСАЙТЕ
СТРАНИЦАТА НИ!

ОНЛАЙН
МАГАЗИН

оценете ни в
Google Business

TOP